Сдружение „Нов Поглед“ беше регистрирано в края на 2008 година. Реалната дейност на Сдружението започна през 2009 година с първите ни скромни дарителски акции. В следващия 5-годишен период ние не привличахме външни средства, а извършвахме даренията от събрания членски внос от членовете на сдружението.
Така през 2009 година успяхме да подпомогнем 2-ма ученика от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ при пътуването им до Гърция за участие в училищен проект.

Сдружение „Нов Поглед“ дари безвъзмездно на гимназиалното училище DVD филм от техния юбилеен концерт по повод 160 години новобългарска просвета в Златица.
В края на 2009 година Сдружението дари 184 тома книги за библиотеката на читалище „Христо Смирненски“ в Златица.
През 2010 година Сдружението направи две скромни дарителски акции. В началото на годината предоставихме безвъзмездно компютърна техника на ученик от социално слабо семейство от Пирдоп. С акцията зарадвахме отлична ученичка във втори клас.
В края на годината Сдружението дари 52 тома чуждестранна литература за библиотеката на читалище „Напредък“ в Пирдоп.
През 2011 година членовете на сдружението подкрепиха със скромно дарение болно дете от София, на което предстоеше операция в чужбина.
През 2012 година предоставихме безвъзмездно компютърна техника на двама ученика от социално слаби семейства от Златица.
През 2013 година Сдружението взе участие със скромна сума в кампанията „Да помогнем на Мартин“.