Сдружение „Нов Поглед“ е регистрирано през 2008 година в Софийски окръжен съд и Министерство на правосъдието, съгласно разпоредбите на българското законодателство през 2008 година.

Сдружението е пререгистрирано в Търговския регистър, съгласно промените в българското законодателство, засягащи дейността на ЮЛНЦ.

Сдружението е изпълнило задълженията си и е представило необходимите декларации, вътрешни правила и документи към ДАНС във връзка с мерките против тероризъм и прането на мръсни пари.