Наши дарители са всички държавни, общински и неправителствени организации, фирми и граждани, които са дарили средства за нестопанската дейност на сдружението.

Сред дарителите са и всички членове на сдружението, които даряват както личните си средства под форма на дарения или членски внос, така и безвъзмездната си работа по проекти и каузи на сдружението.

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД:

Александър Тодоров Илиев – член на сдружението, лични вноски и средства

Асен Згуров Згуровски – член на сдружението, лични вноски и средства

„Аурубис България“ АД – дарение по проект

Деян Асенов Згуровски – член на дсружението, лични вноски и средства

„Еко Енерджи Къмпани“ ЕООД – дарение по проект

„Елаците-Мед“ АД – дарение по проект

Ива Надкова Георгиева – член на сдружението, лични вноски и средства

Иво Борисов Димков – частен дарител, дарение в натура – техника

Иванка Тодорова Господинова – член на сдружението, лични вноски и средства

Катерина Стойчева Илиева – член на сдружението, лични вноски и средства

Лиляна Стефанова Янкова – частен дарител, дарение в натура – книги

Любка Соколова Костадинова – член на дсружението, лични вноски и средства

Община Златица – дарител по проект

Община Пирдоп – дарител по проект

Община Чавдар – дарител по проект

Община Челопеч – дарител по проект

Тодор Александров Илиев – член на сдружението, лични вноски и средства