Сдружение „Нов Поглед“ – Благородството се мери по делата!

Сдружение с нестопанска цел „Нов Поглед“ е регистрирано през 2008 година. То е създадено от хора, които са свързани помежду си в семейни, приятелски и партньорски отношения, обединени в желанието си да отделят безвъзмездно част от своето време, средства или труд за общественополезни каузи.

Ние, членовете на сдружението, считаме че благородството се мери по делата и се стремим към изпълнението на този принцип.

Кои сме ние?

Иванка Господинова – председател на сдружението от 2016 г, репортер в „Средногорие Медия“

Александър Илиев – зам.-председател на сдружението, ръководител и съсобственик в „Средногорие Медия“

Любка Костадинова – секретар на сдружението, управител на счетоводна къща „Финанс Консултинг“.

Катерина Илиева – член на сдружението, експерт „Връзки с обществеността“ в община Пирдоп

Ива Георгиева – член на сдружението, служител във военен отдел в община Златица

Тодор Илиев – член на сдружението, служител в частна фирма

Деян Згуровски – член на сдружението, IT експерт в частна компания

Асен Згуровски – бивш секретар и учредител на сдружението. Починал 2021 година.

Иван Иванов – член на сдружението. IT експерт в частна компания.

Цона Павлова – член на дсружението. Пенсионер. Бивш оперен артист.