Здравейте!

Добре дошли на официалния сайт на Сдружение с нестопанска цел „Нов Поглед“!

НОВИНИ

05.01.2019г – Сдружението планира изпълнение на нов проект за учредяване на регионална награда. През 2019 година се очаква да се проведат срещи и разговори с бъдещи дарители и партньори за изпълнение на проекта. Очаквайте повече подробности.
08.12.2018г – Сдружението отчете окончателното изпълнение на проекта за Дневен център за хора с увреждания. Беше извършена финална проверка от експерти от ДФ „Земеделие“. Проверката премина успешно и не бяха открити никакви нарушения в изпълнението на проекта.
02.11.2018г – Сдружението извърши инвентаризация в обекта си „Дневен център за хора с увреждания“ в Златица във връзка с предстоящия финален отчет на проекта. Инвентаризацията не откри липси и нарушения.
05.04.2018г – Управителният съвет на сдружението одобри ново лого на организацията. Новото лого представлява графично изображение на часовниковата кула в Златица, оградена от кръг. По долната част на кръга е изписан надпис на латински език, чийто превод означава „Благородството се мери по делата“.
25.02.2018г – Управителният съвет на сдружението прие новия бюджет на организацията за 2018 година. Бюджетът е балансиран по приходи и разходи. Приходната част ще бъде изпълнена изцяло от лични вноски на членовете на сдружението. Разходната част предвижда разходи за издръжката на дейността на сдружението.